Tapa toimia

Ei ole aivan sama...

Tapa toimia -osion tarkoitus on helpottaa valintaprosessia, joka kohdistuu henkilöarvioinnin työkaluihin. Valintaa tehtäessä on syytä kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin asioihin:

1. Laki

► MLP noudattaa henkilö- ja soveltuvuusarviointitesteissään niistä säädettyä lakia. Käytännössä se tarkoittaa työkalujen validointia.

Lue lisää...
2. Validointi

► Validointi-prosessissa selvitetään, onko käytetty menetelmä luotettava ja mittaako se sitä, mitä sen oletetaan mittaavan.

Lue lisää...
3. Käytettävyys 

► Käytettävyys tarkoittaa sitä, että tuotteet pitää pystyä liittämään mihin tahansa työelämän vaiheeseen Rekrytoinnista mentorointiin™, niin että niistä on todellista hyötyä.

Lue lisää...
4. Kansainvälisyys

► MLP:n päämies Inscape Publishing toimii yli 25 validoidulla kielellä yli 70 maassa.

Lue lisää...

 

____________

Esitettyjä tutkimustuloksia voidaan soveltaa vain alkuperäisen DiSC Classic® –tuoteperheen työkaluihin. Inscape Publishing Inc. loi alkuperäisen DiSC®-mittausmenetelmän jo yli 30 vuotta sitten ja Suomessa sitä edustaa MLP Modular Learning Processes Oy.
 

Kansainväliseen verkostoon kuuluu jo yli 70 maata

Australia - Austria - Belgium - Brazil - Brunei - Columbia - Denmark - Egypt - Estonia - Finland - France - Germany  Hong Kong - Hungary - India - Indonesia - Ireland - Italy - Japan - Korea - Latin America - Latvia - Lebanon - Lichtenstein - Lithuania - Malaysia - Mexico - Netherlands - New Zealand - Nigeria - Norway - Poland - Portugal - Romania - Russia - Singapore - South Africa - Southeast Asia - Spain - Sweden - Switzerland - Thailand - Ukraine - United Arab Emirates - United Kingdom