Mikä on suurin haasteesi juuri nyt?

Mikä on paras tapa myydä?

Ajattele itseäsi asiakkaana. Mikä on paras tapa myydä itsellesi jotain? Runsaasti faktaa ja todisteita vai mukava myyntihenkilö, joka suo aikaansa oppiakseen tuntemaan sinut? Erilaiset ihmiset reagoivat eri asioihin. On siis tärkeää ottaa selvää, mikä strategia on tehokkain juuri sen asiakkaan kanssa, joka edessäsi seisoo. Tähän tarpeeseen on olemassa toimiva työkalu.

Välittömät hyödyt:

 • erilaisten asiakkaiden tunnistaminen
 • asiakkaiden motivaatioiden tunnistaminen
 • oman käyttäytymisen mukauttaminen
Erilaisten ihmisten johtaminen erilaisissa tilanteissa

Kuvittele olevasi esimies, johtaja tai tiimin jäsen ja sinun tehtäväsi on vastata projektin toteuttamisesta. Toivot tietenkin, että kaikki antavat parastaan. Riittääkö, että kerrot heille halutun lopputuloksen ja tiimi hoitaa loput. Vai laaditteko yhdessä tarkan suunnitelman siitä, miten edetä? Kyse on erilaisista ihmisistä ja erilaisista tilanteista. 

Välittömät hyödyt:

 • auttaa ymmärtämään, miten toisten tarpeita voidaan lukea
 • osallistujat oppivat, mitkä lähestymistavat toimivat parhaiten,kun lähtökohtana
  on DiSC®-tyylien lisäksi tilannejohtaminen
Tiimitoiminnan tehostaminen

 "Jokainen on itsensä kanssa samanlainen!" Kaksi ihmisistä onkin sitten jo toinen juttu. Tehokas tiimi koostuu aina erilaisista ja erilailla ajattelevista ja toimivista ihmisistä. Erilaisuus on joko riemu tai riesa sen mukaan, osaammeko hyödyntää sitä. MLP:n edustamat henkilöprofiilit sanoittavat tehokkasti erilaisuutta ja opettavat mukauttamaan käyttäytymistä siten, että tiimi toimii sulavammin, energisemmin ja tehokkaammin.  

Välittömät hyödyt:

 • nostaa tiimin tuloksellisuutta välittömästi
 • poistaa väärinkäsityksistä johtuvia ristiriitoja
 • lisää asioiden sujuvuutta ja innovatiivisuutta 
Henkilökohtaisen muutoksen johtaminen

Jokainen kokee muutoksen omalla tavallaan. Yhdelle se on mahdollisuus, toiselle mahdottomuus. Mutta mistä tiedän, miten erilaiset ihmiset suhtautuvat muutokseen. Alkuperäinen DiSC® Classic -profiili yhdistettynä William Bridgesin muutosmalliin on tehokas tapa hallita yksilön sisäistä muutosta. Sekä DiSC® että muutospolku ovat vuorovaikutustuyökaluja, joita yhdistää käytännöllisyys ja vahva tieteellinen perusta.

Välittömät hyödyt

 • sanoittaa tehokkaasti erilaiset tavat kohdata muutos
 • antaa tehokkaan mallin kohdata muutos henkilökohtaisella tasolla
 • auttaa luomaan henkilökohtaisen muutosstrategian
Työroolin määrittäminen

Oikea ihminen oikealle paikalle. Helpommin sanottu kun tehty. Haluatko työkalun, joka on samaan aikaan sekä edullinen että tehokas. DiSC®-tuoteperhe mahdollistaa tehtäväkohtaisen profiloinnin. Profiloinnin kautta saatu ymmärrys mahdollistaa rakentavan keskustelun siitä, missä määrin työntekijän tapa käyttäytyä ja olla vuorovaikutuksessa vastaa työroolia. Tämä on tärkeää, sillä kukaan ei jaksa mukauttaa käyttäytymisään määräänsä enempää.

Välittömät hyödyt

 • sanoittaa tehokkaasti ja konkreettisesti mitä työroolilta odotetaan
 • mahdollistaa rakentavan vertaamisen - miten työntekijä istuu / istuisi haluttuun rooliin
 • vähentää jännitteitä ja vääränlaisia odotuksia

Kansainväliseen verkostoon kuuluu jo yli 70 maata

Australia - Austria - Belgium - Brazil - Brunei - Columbia - Denmark - Egypt - Estonia - Finland - France - Germany  Hong Kong - Hungary - India - Indonesia - Ireland - Italy - Japan - Korea - Latin America - Latvia - Lebanon - Lichtenstein - Lithuania - Malaysia - Mexico - Netherlands - New Zealand - Nigeria - Norway - Poland - Portugal - Romania - Russia - Singapore - South Africa - Southeast Asia - Spain - Sweden - Switzerland - Thailand - Ukraine - United Arab Emirates - United Kingdom