Organisaation mittarit

Mittaa tulevaisuutta

Organisaatioiden suurin pääoma löytyy omasta henkilöstöstä. Se muodostuu ihmisten hyvinvoinnista, kyvystä toimia yhdessä muiden kanssa ja kasvupotentiaalista. Tätä kaikkea voi mitata, ylläpitää ja kehittää.

Palaute on kehittymisen edellytys

Jotta organisaatio voisi kehittyä haluttuun suuntaan, tarvitaan palautetta. Se on tärkeää myös suorituskyvyn ja jaksamisen kannalta. Jos emme ole tietoisia siitä, kuinka toiset toimintamme kokevat, emme voi mukauttaa omaa käyttäytymistämme tarvittavalla tavalla. Edistyksellisissä organisaatioissa säännöllisesti toteutettavat yksilö- ja organisaatiomittaukset ovat rutiineja, joiden avulla ihmiset ovat oppineet antamaan toisilleen suoraa palautetta. Näin korjaavista toimenpiteistä tulee kiinteä osa organisaation arkea.

Katso video siitä, mitä vaaditaan henkilön käyttäytymisen muuttamiseksi ja parantuneen suorituskyvyn mittaamiseksi.

Milloin mitata?

Esimiehen haasteet

Organisaation haasteet

- Henkilökunta ei vaikuta motivoituneelta
- Esimies-alaissuhteet toimivat huonosti
- Tiimit toimivat tehottomasti
- Ilmapiirissä on ongelmia ja ristiriitoja
- Sisäinen palveluketju / prosessi / yhteistyö ei toimi

-  Vuorovaikutus ei toimi, tiedonkulun ja ymmärryksen ongelmia
- Henkilökunta on "väsähtänyttä"
- Johtoryhmässä on ristiriitoja, yhteinen agenda puuttuu
- Myyjien toiminta on tehotonta
- Asiakkaat ovat tyytymättömiä, asiakaspakoa

Tutustu

Lue lisää: 360°-mittaus

  1. Joustavuus ja luottamus 360 -malliraportti
  2. Osaava esimies 360 -malliraportti
  3. Klassinen 360 -malliraportti
  4. Toimiva työyhteisö -malliraportti

Malliraportit sisältävät vain osan kysymyksistä.

Muita mittauksia (kysy lisätietoa):

  • Tiimien toiminnan mittaukset

  • Osaamis- ja tarvekartoitukset

  • Prosessien toiminnan arviointi 

  • Asiakaspalaute- ja tyytyväisyysmittaukset

  • Valmennuksen arviointi

  • Kyselyistä saatu palaute kehityskeskustelujen tukena