Rekrytoinnista mentorointiin™

"Yksittäisen työsuorituksen näkökulmasta kaikkein tärkeintä on henkilön suhde omaan lähiesimieheen."

 • Rekrytointi ja uudelleensijoittuminen
 • Tiimityö ja luottamuksen rakentaminen
 • Johtaminen ja esimiestoiminta
 • Mentorointi ja coaching

 

Everything DiSC Workplace -tuoteperhe

 • Maailman kehittynein vuorovaikutustyökalu
 • Uusi, adaptiivinen mittausmenetelmä
 • Validoitu Suomen kieleen ja kulttuuriin
 • Sisältää henkilökohtaisen DiSC-profiilin lisäksi: 
  • Valmentajan liitteen
  • Vertailuraportin
  • Fasilitaattorin raportin
  • Tiiminäkymän

Everything DiSC Work of Leaders -tuoteperhe

 • Ainoa työkalu maailmassa, joka mahdollistaa oman johtamistavan vertaamisen maailman parhaisiin johtamisen käytäntöihin.
 • Sopii kaikille esimiehille tehtävästä riippumatta
 • Perustuu kuuden vuoden tutkimustyöhön
 • Taustalla kaikki merkittävät johtajuuden auktoriteetit

Five Behaviors of a Cohesive Team -prosessi

 • Perustuu Patrick Lencionin menestyskirjaan "Five Dysfunction of a Cohesive Team"
 • Profiili kuvaa tiimin toimintaa viidellä eri luottamuksen tasolla: luottamus, ristiriita, sitoutuminen, vastuu ja tulokset. 
 • Kokonaisvaltainen prosessi, joka mahdollistaa luottamukseen perustuvan yhteyden rakentamisen. 

Organisaation mittaukset

 • 360°-mittaukset
 • Tiimitoiminnan mittaukset
 • Osaamis- ja tarvekartoitukset
 • Prosessien toiminnan arviointi 
 • Asiakaspalaute- ja tyytyväisyysmittaukset

 

Profiilit havainnollistavat erilaisia käyttäytymistyylejä ja toimivat konkreettisina työkaluina ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita käsiteltäessä.