Rekrytoinnista mentorointiin™

"Yksittäisen työsuorituksen näkökulmasta kaikkein tärkeintä on henkilön suhde omaan lähiesimieheen."

  • Rekrytointi ja uudelleensijoittuminen
  • Tiimityö ja luottamuksen rakentaminen
  • Johtaminen ja esimiestoiminta
  • Mentorointi ja coaching

 

 Everything DiSC Workplace -tuoteperhe

  • Maailman kehittynein vuorovaiktustyökalu
  • Uusi, adaptiivinen mittausmenetelmä
  • Validoitu Suomen kieleen ja kulttuuriin
  • Sisältää henkilökohtaisen DiSC-profiilin lisäksi: 
    • Valmentajan liitteen
    • Vertailuraportin
    • Fasilitaattorin raportin
    • Tiiminäkymän

 Everything DiSC Work of Leaders -tuoteperhe

  • Ainoa työkalu maailmassa, joka mahdollistaa oman johtamistavan vertaamisen maailman parhaisiin johtamisen käytäntöihin.
  • Sopii kaikille esimiehille tehtävästä riippumatta
  • Perustuu kuuden vuoden tutkimustyöhön
  • Taustalla kaikki merkittävät johtajuuden auktoriteetit
 Five Behaviors of a Cohesive Team -process
  • Perustuu Patric Lencionin menestyskirjaan "Five Dysfunction of a Cohesive Team"
  • Profiili kuvaa tiimin toimintaa viidellä eri luottamuksen tasolla: luottamus, ristiriita, sitoutuminen, vastuu ja tulokset. 
  • Kokonaisvaltainen prosessi, joka mahdollistaa luottamukseen perustuvan yhteyden rakentamisen. 

 Organisaation mittaukset

  • 360°-mittaukset
  • Tiimitoiminnan mittaukset
  • Osaamis- ja tarvekartoitukset
  • Prosessien toiminnan arviointi 
  • Asiakaspalaute- ja tyytyväisyysmittaukset

 

Profiilit havainnollistavat erilaisia käyttäytymistyylejä ja toimivat konkreettisina työkaluina ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita käsiteltäessä.