Everything DiSC Work of Leaders -johtajuusprofiili

YHTEENVETO

Kuuden vuoden tutkimus- ja kehitystyön tuloksena syntynyt Johtamisprofiili vertaa yksilön johtamistapaa maailman parhaisiin käytäntöihin.

Johtamisprofiili kuvaa ainutlaatuisella tavalla johtajan tai esimiehen tapaa johtaa tiimi tai vaikka koko organisaatio "pisteestä A pisteeseen B". Samalla se antaa konkreettisia ehdotuksia, miten ja mihin suuntaan johtajuutta tulisi kehittää.

Johtajuusprofiili

 • auttaa tunnistamaan yksilön tavan johtaa Vision, Sitouttamisen ja Toteutuksen osa-alueilla.
 • sopii kaikille esimiehille tehtävästä riippumatta.
 • toimii hyvin kaikilla organisaation tasoilla.
 • on kuuden vuoden kehitys- ja tutkimustyön tulos.
 • taustalla kaikki merkittävät johtajuuden auktoriteetit.

 

 
 

TUOTEKUVAUS

Johtamisen parhaat käytännöt: Visio, Sitoutuminen ja Toteutus

 • Katso Julie Strawn Work of Leaders -esitys klikkaamalla alla olevaa kuvaa.

 

 

 

 

 

Ainutlaatuinen johtajuusprofiili kuvaa johtamisen käytäntöjä konkreettisesti ja mitattavasti.

Everything DiSC® Work of Leaders -profiilin avulla yksilöllisiä johtamistapoja verrataan maailman parhaisiin käytäntöihin. Profiili on äärimmäisen konkreettinen työkalu, joka haastaa kysymään ymmärrämmekö omaa käyttäytymistämme ja sitä, millainen vaikutus omalla tavalla toimia on tehokkuuteen. 

Everything DiSC Work of Leaders hyödyntää kolmannen sukupolven DiSC®-analyysia, joka auttaa osallistujia ymmärtämään omaa käyttäytymistä ja arvostamaan työtovereiden erilaisia toimintatapoja. Adaptiivinen menetelmä tuottaa poikkeuksellisen tarkkoja tuloksia. Alkuperäisen DiSC-profiilin on tehnyt kymmenet miljoonat ihmiset ympäri maailman.

 • Tavoitteena on auttaa johtajia ja esimiehiä toimimaan tehokkaammin.

 • Kahden henkilön vertailuraportti auttaa tehokkaasti parantamaan yhteistyötä.

 • Ryhmäraportti kuvaa ryhmän toimintakulttuuria ja yksilöiden välisiä eroja.

Mittava kehitys- ja tutkimustyö

 • Neljän vuoden tutkimus- ja kehitystyön tulos

 • Taustalla merkittävimmät johtajuuden auktoriteetit

 • Kuultu yli 300 asiantuntijaa yli 150 organisaatiosta

 • Analysoitu satojatuhansia vastauksia

Keskeistä

1. Konkreettisuus

Everything DiSC Work of Leaders® -profiilit, valmentajan aineistot ja videomateriaali kuvaavat todellista elämää ja ovat siksi tehokkaasti hyödynnettävissä keskellä kiireisintä arkea.

 

 

2. Täysin uusi johtamisen parhaat käytännöt -malli (VAE)

Johtajisen parhaat käytännöt malli -kuvaa sekä yksikön että kokonaisen ryhmän tapaa toimia suhteessa maailman parhaisiin johtamiskäytäntöihin. Mallin kautta jokainen voi tunnistaa osa-alueita, joihin tulisi kiinnittää huomiota ja jotka vaativat venymistä. Kyse on prosessista, joka mahdollistaa todellisen kehityksen ja muutoksen. 

 

 

3. Tarkkuus

DiSC®-analyysin kolmas sukupolvi on entistäkin tarkempi. Sen ytimessä on adaptiivinen testausmenetelmä, joka räätälöi jokaiselle vastaajalle sopivat kysymykset.

Profiili

Suomen kieleen ja kulttuuriin validoitu Everything DiSC Work of Leaders®-analyysi tehdään verkossa. 

 • 23-sivuinen yksilöllinen raportti
 • Oma DiSC-käyttäytymistyyli
 • Oman esimiestyön 8 prioriteettia - mikä on minulle tyypillistä?
 • 18 johtamisen parasta käytäntöä, miten minä toimin?
 • Selkeä grafiikka havainnollistaa ydinsanomaa
 • Ehdotuksia ja toimintasuunnitelmia johtamisen tehokkuuden parantamiseen
 • Mahdollistaa vertailun esimieheen, alaisiin, kollegoihin

Käytettävyyttä lisäävät tukituotteet

 • Vertailuraportti - mahdollistaa kahden vapaavalintaisen profiilin vertaamisen keskenään.

 • Valmentajan raportti - antaa kokonaiskuvan ryhmän toimintakulttuurista.