Five Behaviors of a Cohesive Team -tiimiprofiili

YHTEENVETO

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ - tuoteperheen tehtävänä on auttaa esimiehiä, tiiminjäseniä ja organisaatiota ymmärtämään, mitä yhtenäisen ja tehokkaan tiimin rakentaminen syvimmältään tarkoittaa.

 

Tuoteperheen avulla osallistujat tiedostavat tiiminä, miten he toimivat luottamuksen viidellä eri tasolla. Toimintaa tarkastellaan myös erilaisuuden näkökulmasta, jota kuvataan Everything DiSC® -viitekehyksestä käsin. 

 

 • luottamus
 • konflikti
 • sitoutuminen
 • vastuu
 • tulokset

 


TUOTEKUVAUS

Viisi toimintamallia, jotka mahdollistavat tiimin menestymisen

Luottamus

Luottamus on mahdollista vain silloin kuin tiimin jäsenet suostuvat olemaan täysin haavoittuvaisia suhteessa toisiinsa. Tiimiläiset luottavat siihen, että tiimin jäsenten pyrkimykset ovat hyviä, eikä kenenkään tarvitse suojautua tai varoa toisiaan.

 

 

Konflikti

Kaikki tiimit tarvitsevat rakentavia konflikteja kasvaakseen. Näin siitäkin huolimatta, että suuri osa meistä koittaa niitä välttää, varsinkin työelämässä. Kun tiimiläisten välinen suhde rakentuu luottamuksen varaan, konfliktit palvelevat yhteistä hyvää. 
 
Rakentava konflikti auttaa tuottamaan parhaan ratkaisun nopeimmassa mahdollisessa ajassa. Ilman politikointia, taktikointia tai pelaamista keskustelu on avointa ja positiivisella tavalla haastavaa.

Sitoutuminen

Toimiva tiimi sitoutuu yhteisiin päätöksiin, vaikka kaikki eivät olisikaan samaa mieltä. Tiimi on kestävä vain, jos kaikki haluavat sitoutua ja siirtyä eteenpäin. Alkuperäinen DiSC-tyyli selittää sitoutumisen eroja tehokkaasti:
 • D-tyyli haluaa ottaa vastuuta ja päättää nopeasti.
 • i-tyylin edustajille ihmissuhteet ovat tärkeitä ja siksi he saattavat olla valmiimpia sitoutumaan tilanteessa, jossa tiimihenki on vahva.
 • S-tyyli harkitsee päätöksiä huolella ja siksi he haluavatkin olla täysin varmoja ennen kuin sitoutuvat mihinkään.
 • C-tyylin edustajat eivät perusta päätöksiään tunteeseen tai intuitioon. He toimivat objektiivisen informaation varassa.

Vastuunotto

Tehokkaat tiimit eivät karta puuttumista toisten tiimiläisten tekemisiin, mutta sekin edellyttää vahvaa keskinäistä luottamusta. Kyse ei ole toisten asioihin puuttumisesta vaan tilivelvollisuudesta. 

 • He varmistavat, että alisuoriutujat kokevat painetta parantaa suoritustaan.
 • Tunnistavat mahdolliset ongelmat nopeasti kyseenalaistamalla epäröimättä toistensa lähestymistapoja.
 • Synnyttävät keskinäistä kunnioitusta, koska kaikilla tiimiläisillä on samat korkeat laatuvaatimukset.

Tässäkin suhteessa tiimiläiset poikkeavat toisistaan. 

 • D arvostaa suoruutta.
 • i-tyylille on tärkeää edetä myönteisessä hengessä.
 • S-tyyli arvostaa harkittua, mutta samalla suoraa lähestymistä.
 • C-tyyli haluaa totuudemukaisen, loogisen perustelun.

Tulokset

Tiimin tavoitteena on saavuttaa tuloksia. Tästä huolimatta yksilöiden etu ajaa usein tiimin tavoitteiden edelle. Samoin, jos "on mukava olla tämän tiimin jäsen" -asenne korostuu liikaa, tiimi alkaa elää itselleen ja se estää annettujen tavoitteiden saavuttamisen.  

Wiley ja Patric Lencioni

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ -tuoteperhe on  Wileyn ja Patric Lencionin yhteistyön tulos. Malli perustuu Lencionin menestyskirjaan Five Dysfunctions of a team (suom. Viisi toimintähäiriötä tiimissä), jota on myyty jo yli 2.5 miljoonaa kappaletta. Kirja on kertomus johtoryhmästä, jolla olisi kaikki edellytykset olla maailman paras toimialallaan. Mutta näin ei ole, tiimin keskinäinen luottamus puuttuu.

Profiilit

 • Henkilökohtainen profiili (36 s.)
 • Laaja tiimiraportti (40 s.)
 • Vertailuraportit
 • Tiimikuvaaja

Malliprofiili