MLP sanoittaa erilaisuutta tarjoamalla yrityksille vuorovaikutustyökaluja ja keinoja nostaa työntekijöiden keskinäistä luottamusta ja sitoutuneisuutta.

Vlogi

Blogi

Suurehko joukko yritysetiikan tutkijoita ja soveltajia kohtasi marraskuisessa ”Eettinen johtamine